Forum “Kesetiaan Pada Idea”: Membedah Pemikiran Raja Ahmad

idea

Buku “Percakapan dengan raja ahmad aminullah: Kesetiaan Pada Idea” ini berupaya menggali sudut pemikiran Raja Ahmad tentang isu-isu yang difikirkan penting terhadap persoalan seni, kewartawanan, media, gerakan pelajar, intelektual, perbukuan, kebudayaan, generasi muda dan seputar persoalan sosio-budaya dan politik dalam negara.

Di sinilah dapat diketahui sejarah awal penglibatannya dalam dunia seni, wartawan, politik, sastera, mahasiswa, intelektual, pencerahan diri, masyarakat, persoalan intelektual di negara membangun, minda tertawan, revolusi kebudayaan, media massa dan media sosial dalam wacana kebudayaan negara.

Malah hubungan Malaysia-Indonesia juga dapat dilihat betapa intimnya seniman ini dengan saudara serumpunnya di alam nusantara.

Raja Ahmad Aminullah merupakan seorang seniman yang tergolong dalam gerakan sosial ekspresif yang berjuang untuk mengubah pandangan, pemikiran dan sikap sama ada dalam bentuk sastera, berbusana, seni malah hingga ke gerakan aliran kepercayaan secara politik atau sosial.

Sebagai seorang optimis, beliau berpendapat bahawa rakyat dan masyarakat mempunyai dinamika untuk mengubah sejarah.

Di samping itu, media dan pendidikan seni visual, sastera dan muzik berperanan penting untuk membantu dalam proses mencerdaskan pemikiran bangsa.

Beliau juga memperjuangkan kesetiaan pada idea dan ilmu dengan mengkritik nilai-nilai feudalisme dalam masyarakat dan tunjuk rasa hormat yang berlebihan kepada tokoh-tokoh dan orang berpengaruh.

Beliau menyarankan masyarakat untuk berani mempertanyakan ahli-ahli akademik, pemimpin, seniman dan intelektual supaya tidak menjadi abdi pada kekuasaan.

Ahli panel:
1. Raja Ahmad Aminullah
2. Prof. A. Halim Ali
3. Tofan Rachmat Zaky

Event Dates

Venue

Website

Scroll To Top